9,2

Osteotomie

Goede behandeling voor actieve mensen

Knieschijf: Kniespecialist RPA Janssen is topspecialist in de behandeling van knieschijfklachten. Anterior cruciate ligament: information, symptoms, diagnosis and treatment.
Lees meer →

Benoeming Lectoraat Value-Based Health Care

Dr. RPA Janssen is per...

Lees meer →

Gastspreker Onderzoek in Beweging 2019 UM

Dr. RPA Janssen is...

Lees meer →

Interview Nieuwjaarsontmoeting Gemeente Veldhoven

Dr. RPA Janssen is uitgenodigd voor...

Volg mij!

Volg gratis de wetenschappelijke ontwikkelingen over de knie via Facebook, Twitter en andere netwerken!


Standbeencorrectie van het onderbeen

Een osteotomie betekent standscorrectie van een bot. Een osteotomie kan worden verricht in diverse botten van het steun- en bewegingsapparaat. Standcorrecties bij knieproblemen worden meestal uitgevoerd in het bovenste deel van het scheenbeen (tibia). De belangrijkste redenen voor een standcorrectie in de tibia zijn artrose (slijtage) en knie-instabiliteit. Op deze webpagina wordt achtereenvolgens uitgelegd wat beenstand is, de relatie met artrose en knie-instabiliteit, operatietechniek, revalidatie, complicaties en contactinformatie na de operatie.

Beenstand
De benen van mensen kunnen recht zijn of gebogen (O-been of X-been). De beenstand is aangeboren en varieert met de leeftijd en activiteit. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met name voetbal bij kinderen mogelijk leidt tot toename van een O-beenstand.

Knie-artrose
Een O-beenstand kan leiden tot een versnelde slijtage van de binnenzijde van de knie (mediale knie-artrose). Hierbij wordt het kraakbeen dunner en ontstaat pijn bij belasting zoals sport, wandelen of lang staan. Fietsen gaat vaak beter dan lopen. Frequent is bij deze mensen in het verleden de binnen-meniscus verwijderd na een (sport) ongeval. Een osteotomie kan bij jongere mensen (<60 jaar, die nog actief zijn) een oplossing zijn voor de pijn bij mediale knie-artrose. Tot tien jaar geleden had de osteotomie een slechtere reputatie omdat mensen na de operatie 3 maanden in het gips moesten. Er bestonden in die tijd nog geen goede platen om het bot vast te zetten en moest gips worden gebruikt. Hedendaags is de fixatiemogelijkheid van het bot bij de operatie zo stevig, dat gips niet meer nodig is. Het been mag na de operatie gedeeltelijk worden belast en de knie mag worden geoefend. Deze nieuwe operatie techniek heeft geleid tot een hoge slagingskans van de osteotomie bij mediale knie-artrose. R÷ntgenfoto knie met mediale artrose

Posterolaterale knie-instabiliteit
Het kniegewricht ontleent stevigheid aan de banden die de botten bij elkaar houden. Dit zijn de voorste- en achterste kruisband, binnenband en buitenband van de knie (posterolaterale hoek). Na een knieletsels kunnen de binnenband en achterste kruisband spontaan genezen indien snel herkend en adequaat behandeld door een orthopedisch chirurg (zie Casus Acuut achterste kruisbandletsel). De voorste kruisband en posterolaterale hoek herstellen vrijwel nooit. Een te grote speling van de buitenband van de knie (posterolaterale instabiliteit) is een ernstige aandoening. Deze instabiliteit komt vaak voor in combinatie met een kruisbandscheur. Klachten zijn een doorzakgevoel van de knie en het gevoel dat de knie naar achteren of zijwaarts knikt bij loopbewegingen. Sporten lukt meestal niet. Het herkennen en juist behandelen van deze gecombineerde instabiliteit is essentieel voor een goed eindresultaat. Onderzoek heeft aangetoond dat de beenstand heel belangrijk is bij chronische posterolaterale knie-instabileit. Een O-been leidt tot een blijvend doorzak en zijwaarts knikgevoel van de knie indien de buitenband instabiel is. Operatief herstel van de buitenband werkt dan onvoldoende: de banden rekken weer op door de O-beenstand. De beste oplossing voor dit probleem is een osteotomie. (zie Casus Osteotomie bij knie-instabiliteit). Het Orthopedisch Centrum Máxima behandelt patiënten uit heel Nederland voor deze specifieke knieaandoening (zie Biografie).

De operatie: valgiserende tibiakoposteotomie
De operatietechniek is identiek bij mediale knie artrose en posterolaterale knie-instabiliteit. Vóór de operatie wordt de te corrigeren hoek berekend op speciale röntgenfoto's. Aan de binnenzijde van het onderbeen wordt een boogvormige incisie gemaakt. De tibia (scheenbeen) wordt gedeeltelijk ingezaagd en open gewigd tot de gewenste beencorrectie is verkregen. De nieuwe botstand wordt behouden door een titanium plaat met hoekstabiele schroeven. Tijdens de operatie wordt de stand en positie van de plaat met behulp van röntgen gecontroleerd. Na de operatie krijgt u een drukverband en een drain. De drain zorgt voor het afvloeien van overtollig wondvocht. 

R÷ntgenfoto na osteotomieNa de operatie
U mag de knie helemaal buigen en strekken vanaf het begin. De dag na de operatie worden het verband en de drain verwijderd. De fysiotherapeut leert u lopen met 2 krukken waarbij u het been gedeeltelijk mag belasten. Het goed strekken van de knie is belangrijk om goed te kunnen lopen. Dit vergt de eerste weken veel aandacht en oefenen. Opname in het ziekenhuis duurt 3 dagen. Na ontslag kunt u met een fysiotherapeut in uw regio verder revalideren.  De eerste paar weken moet u het been nog vaker overdag omhoog leggen om de zwelling te beperken. U krijgt gedurende 6 weken geneesmiddelen om de kans op trombose te minimaliseren. Na 6 weken mag u het been helemaal belasten en mogen de krukken aan de kant als het lopen goed gaat. Fietsen op een hometrainer mag zodra de knie weer 100 graden buigt. Fietsen is een goede manier om de kniebuiging te oefenen (zie Protocol Osteotomie). De botgenezing kan tot een jaar duren. De eerste controle op de polikliniek vindt plaats na 2-4 weken, op het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Zij kent u ook van de opname. Daarna komt u op controle bij dr Janssen. Tijdens de vervolgbezoeken op de polikliniek worden röntgenfoto's gemaakt ter beoordeling van de botgenezing. 

Vergoeding verzekering
Alle orthopedisch zorg in ons ziekenhuis wordt volledig vergoed door alle verzekeraars.

PROM
Het Orthopedisch Centrum Maxima streeft naar een optimaal resultaat van uw behandeling en wil de kwaliteit van zorg steeds blijven verbeteren. Hiervoor is inzicht in de effectiviteit van behandelingen noodzakelijk. De uitkomst van behandeling wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst (Patient Reported Outcome Measures=PROM). U zult worden gevraagd deze vragenlijst in te vullen voor de operatie evenals 3 maanden en 1 jaar na de operatie. Het invullen van de vragenlijst gebeurt tijdens uw bezoek aan de polikliniek en duurt ongeveer 10 minuten. De gegevens geven ons inzicht in het verloop van uw behandeling. In Nederland wordt de kwaliteit van zorg medebeoordeeld aan de hand van de PROM door zorgverzekeraars en de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV). De gegevens worden in uw medisch dossier geregistreerd en kunnen anoniem voor kwaliteitsbewaking en verbetering worden gebruikt.

Complicaties
Complicaties na een osteotomie zijn zeldzaam (1%). De complicaties kunnen zijn wondgenezingsstoornissen, infectie, trombose, compartimentsyndroom en schade aan een bloedvat of zenuw. De botgenezing is vaak moeilijk als patiënten roken. Het is heel belangrijk om met roken te stoppen om de genezing te bevorderen. 

Neem contact op met het ziekenhuis:


Dr. RPA Janssen
RPA Janssen Orthopedie B.V.
Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven
Orthopedisch Centrum Máxima
Máxima Medisch Centrum (MMC)

Bezoekadres MMC Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Ingang Zuid
5631 BM  Eindhoven
(Spreekuur en operaties)

Bezoekadres MMC Veldhoven:
De Run 4600
5504 DB  Veldhoven
(Spreekuur)

Postadres:
Postbus 90052
5600 PD  Eindhoven
Nederland

Tel.: 040 88 88 600
(Afspraken bureau Orthopedie)

Fax: 040 88 85 938
www.rpajanssen.nl

Externe bronnen:
Cooperatie Orthopedie Groot Eindhoven
Máxima Medisch Centrum
Orthopedisch Centrum Máxima
Sportklinisch Expertisecentrum
FC Kruisband
Nicky van Melick

RPA Janssen op YouTube
RPA Janssen op Twitter
RPA Janssen op Facebook
RPA Janssen op LinkedIn
RPA Janssen weblog
s2